IZVORNA TV - ČUVAR BOSANSKOHERCEGOVAČKE TRADICIJE

U ovom videu, prezentaciji rada Izvorne TV, a sve to kroz prigodna poređenja sa poznatim svjetskim manifestacijama i drugim stvarima koji čuvaju tradiciju, pokušavamo razbiti predrasude, približiti i uporediti ono što drugi imaju i cijene u svijetu, a mi kod sebe ponekad podcjenjujemo, misleći da je sve što je tuđe bolje!

Ne, naprotiv!

Mi u Bosni i Hercegovini treba da se probudimo, da postanemo svjesni da na ovako malom prostoru imamo pravo bogatstvo u bogatoj tradiciji i prirodnim ljepotama.
Sve to u svom programu upravo promovira Izvorna TV i time igra bitnu ulogu u očuvanju bosanskohercegovačke tradicije!